Hapiste Çocuk blogu, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi ‘nin üyelerinden biri olan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından hapishanelerdeki çocuklar için kurulmuştur. Blog aracılığıyla hapishanelerdeki çocuklara dair bilgilerin derlenmesi, bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması, hapishanelerdeki çocukların sorunlarının ortaya çıkarılıp bu sorunlara çözüm önerileri sunulması amaçlanmaktadır.