Özyeğin Üniversitesi Hukuk Kliniklerinin Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuru, Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi: Bakanlığın hapishanelere gönderdiği yazıya göre hijyenik ped ve çocuk bezleri, kadınlara ve annesiyle tutulan çocuklara ücretsiz şekilde temin edilecek.

Karara göre bakanlık, hapishanelere gönderdiği yazıda çocuklara dair şu ifadelere yer verdi: “…çocuğun ceza infaz kurumu yaşantısının mümkün olabildiğince olumsuzluklardan ve imkansızlıklardan arındırılarak devam etmesinin göz ardı edilemeyecek bir devlet yükümlülüğü olduğu…”

Bakanlığın gönderdiği yazıda hijyenik ped ihtiyacı “kadın hükümlü ve tutukluların kadınlara özgü kişisel hijyen malzemesi ihtiyacı” üzerinden tanımlansa da uygulamada kız çocuklarının da bu talimattan faydalanacağı öngörülüyor.

Talimattaki önemli bir başka vurgu, mahpuslara ücretsiz temin edilecek bu malzemelerin gecikmeksizin ve ayrım yapılmaksızın verilmesi gerektiği.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Klinikleri koordinatörü Av. Selmin Cansu Demir, keyfiliğin önlenmesi ve bu uygulamanın mevzuata girmesi için sürecin takipçisi olunacağı vurgusunu yapıyor.

Hapishanelerde ücretsiz hijyenik ped ve çocuk bezi, sivil toplumun sıklıkla dile getirdiği bir talep. Bu kazanım, takibi yapılması gereken önemli bir adım. Peki bu zamana kadar buna ilişkin hangi adımlar atılmıştı?

2017’de 89 örgütün ortak imzasıyla “Hapishanelerde Ücretsiz Ped Haktır” kampanyası yürütüldü. İlgili kampanyanın broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

2020’de 39 örgütün ortak açıklamasıyla mahpusların temizlik malzemelerine her ay periyodik ve ücretsiz erişimi için yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuldu. Getirilen düzenleme önerisinde hijyenik ped ve annesiyle kalan çocuklar için çocuk bezi de yer aldı.

2021’de milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından mahpusların ihtiyaç duydukları temizlik malzemelerine ücretsiz erişimi amacıyla TBMM’ye bir kanun teklifi sunuldu. Teklifte hijyenik ped ve çocuk bezi de yer aldı.

Hapishanelerde ücretsiz ped ve çocuk bezine erişimin takip edilmesi ve ihtiyaç sahibi her mahpus için ayrım gözetmeksizin temin edilmesi ile bu kararın mevzuata girmesi için alan çalışmacıları, bu adımların takipçisi olmaya devam edecek.

Ön Fotoğraf: Esra Tokat / csgorselarsiv.org